Forældrenetværket tilbyder

Forældrenetværket er et mødested og rådgivningstilbud, som bygger på fællesskab og individuel personlig støtte. I Forældrenetværket støtter vi dig i at skabe dit eget bagland, derfor har vi et ønske om at være en del af dit netværk i kortere eller længere tid.

I Forældrenetværket anerkender vi dig, som den person du er. Vi lytter og deler gerne erfaringer med dig om livet og forældreskabets glæder og udfordringer. Det betyder meget for os at der, i Forældrenetværket, er en tryg, rummelig og tillidsfuld atmosfære, hvor der er plads til forskellighed.

Vi tilbyder

  • Mulighed for at udbygge dit netværk og møde andre forældre med samme baggrund.
  • Medarbejdere, der kan støtte op omkring personlige og praktiske forhold i forbindelse med forældrerollen.
  • Socialt samvær og aktiviteter med forældre og børn.
  • Rådgivningssamtaler og at være med som bisidder, når du har brug for at have en fortrolig med. Vi kan hjælpe dig med forberedelse, deltage sammen med dig og hjælpe i forhold til, at huske og forstå indholdet af mødet.
  • Oplæg og aktiviteter der er relevante i forhold til forældre og mindre børn.
  • Vi tilbyder at støtte og hjælpe dig, hvis du har behov for kontakt til myndighederne eller andre instanser.
  • Vi kan støtte dig til, at få overblik over hvilke muligheder for hjælp der findes.
Baglandet Vejle