Bisidder

Vi kan være din bisidder, når du har brug for at have en fortrolig med til møder i eksempelvis daginstitution, jordemoder, læge, kommunen, banken etc. Vi kan hjælpe dig med forberedelse, deltage sammen med dig og hjælpe dig i forhold til, at huske og forstå indholdet af mødet.