Forældrerådgivning

Vi tilbyder råd og vejledning i forhold til dit barn og forældrerollen. Det kan være forhold vedr. dit barns behov og udvikling, ernæring, kontakt og relation mellem dig og dit barn.
Vi tager udgangspunkt i det der fylder for dig og ønsker at støtte dig i forældrerollen og opbygge dine ressourcer.

Ønskes konkrete redskaber til, at håndtere eventuelle udfordringer, der er i samværet med barnet se Marte Meo terapi.

 

Det kan være ønske om:

  • Bedre soverytme
  • Bedre spisning
  • Hvad kan jeg gøre for at mindske mit barns gråd
  • Konflikthåndtering
  • Hvad betyder det når mit barn reagere sådan…?

Marte Meo Terapien kan foregå i Baglandet eller i dit eget hjem.