Baglandet Vejle tilbyder

Baglandet Vejle er et mødested og rådgivningstilbud for dig, der er eller har været anbragt uden for hjemmet. Hos Baglandet får du mulighed for at udbygge dit netværk og møde andre med den samme baggrund som dig. Alle Baglandets tilbud er gratis.

I Baglandet Vejle anerkender vi dig, som den person du er. Vi lytter, deler erfaringer og spejler os i hinandens glæder og udfordringer. Det betyder meget for os, at der i Baglandet Vejle er en tryg, rummelig og tillidsfuld atmosfære, hvor der er plads til forskellighed. Vi vægter fællesskabet højt og tror på, at vi står stærkere sammen.

Vi tilbyder

  • Mødested
  • Personlige samtaler
  • Rådgivning
  • Bisidder
  • Sommerlejr

Læs mere om hvert enkelt tilbud under menupunktet “Vi tilbyder”