Bestyrelse

Thomas Hansen
Leder af Familiebehandling i Horsens Kommune
Mail: thohansen11@gmail.com
Erik Lehm
Projektleder
Mail: lehm.erik@gmail.com
Knud Tange
Pensionist og tidligere leder af forskellige sociale institutioner
ltkt@skodborg-net.dk
Dan Skjerning
Byrådsmedlem i Vejle byråd
Mail: daskj@vejle.dk
Christa Facondini
Leder af Opholdsstedet Lindknud
Mail: facondini@lindknud.org