Rådgivning/Bisidder

Baglandet tilbyder at støtte og hjælpe dig, hvis du har behov for kontakt til myndigheder eller andre instanser. Vi tilbyder at være med som bisidder, hvor du har brug for at have en fortrolig med. Vi kan hjælpe dig med forberedelse, deltage sammen med dig og hjælpe i forhold til, at huske og forstå indholdet af mødet. Vi kan støtte dig til, at få overblik over hvilke mulighed for hjælp, der findes.

Eksempler på hjælp og støtte:

  • Uddannelse
  • Økonomi
  • Job
  • Kommune
  • Læge
  • Bolig
  • Genoptage kontakt til biologisk- /plejefamilie