Links

Baglandene i Danmark

Baglandets Fællesportal

Interesseorganisationer

Tabuka Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte

Kirkens Korshær – Vejle

Børns vilkår

Offerrådgivningen

Forældre til børn anbragt uden for hjemmet

Mødrehjælpen

Foldere om dine rettigheder, når du er anbragt

Livslinien

Vejle kommune

24 timer

Sundhedsplejen i Vejle

SnaKK.nu er et tilbud til alle anbragte i alderen 12 til 21 år.