Vidensdeling

Det er vigtigt for at os være med til at sætte dagsordnen på anbringelsesområdet. Derfor deltager Baglandet Vejle gerne i bestyrelses- og socialpolitisk arbejde, tv- og radiointerviews, debatter mv. Derudover tilbyder vi også at dele vores viden om anbringelsesområdet med forskellige målgrupper.

Vi er fx en del af projekt Investering i efterværn, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS og Baglandet Vejle. I projektet medvirker syv kommuner, der i samarbejde med Socialstyrelsen har udviklet nye faglige pejlemærker om kvalitet i indsatsen til unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson. Baglandet Vejle deltager i projektet med et fast ungeteam, der giver deres perspektiver på kommunernes idéer og forandringstiltag med henblik på at etablere "et godt efterværnstilbud". Læs mere om projektet her.  

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os i forbinelse med noget af ovenstående, kan du henvende dig til leder af Baglandet Vejle Svend Bladt Jensen her