Bliver anbragte børns ønsker overhørt?

Se udsendelsen her